Mikä on Saimaa-ilmiö?

Olemme pisaroita, jotka laittavat liikkeelle muutoksen ja kulttuurin voiman. Kun osumme yhdessä veden pintaan, aiheutamme väreilyn, jonka tuntee pian koko maailma.

Saimaa-ilmiö muuttaa tarinaamme yhä kasvavista muuttotappioista ja eriarvoistumisesta parempaan suuntaan. Sellaiseen, jossa suomalaiset ja koko Eurooppa lumoutuvat ja innostuvat kaikesta, jota me täällä Saimaalla ja sen vaikutuspiirissä olevissa kaupungeissa ja maaseutupitäjissä yhdessä saamme aikaan.

Tavoitteenamme on saada Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi (European Capital of Culture ECoC) vuodeksi 2026, mutta samalla tavoittelemme vielä jotain suurempaa. Kun voitamme, taide ja kulttuuri tuovat alueellemme työtä, kansainvälisiä yhteyksiä ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia pysyvästi.

Tavoitteenamme on

  • Vahvistaa Itä-Suomen elinvoimaa. 

  • Tukea taiteen ja kulttuurin tekijöitä ja yrittäjiä. Luoda uusia mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin sekä yrittäjyyden ja matkailun välille. 

  • Vahvistaa kulttuuritarjonnan valikoimaa, monimuotoisuutta ja eurooppalaista ulottuvuutta  Järvi-Suomessa. 

  • Vahvistaa ja uudistaa eri taide- ja kulttuuritoimijoiden yhteyksiä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. 

  • Vaalia taide- ja kulttuuriosaamistamme. 

  • Tuoda kulttuurin avulla hyvinvointia alueelle. 

  • Lisätä asukkaiden osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteiseen kulttuurialueeseen. Taide ja kulttuuri lähelle kaikkia ihmisiä! 

  • Savonlinnan ja itäisen Suomen kansallinen ja kansainvälinen profiili kohoaa kulttuurin kautta. 

  • Tiivistää yhteyksiä koulutuksen, tutkimuksen, ympäristön, kestävän kehityksen, kaupunkikehityksen ja kulttuurimatkailun välillä.

Valinta tehdään kesäkuun alussa

Euroopan kulttuuripääkaupunkeja on nimetty vuodesta 1985 lähtien. Helsinki (2000) ja Turku (2011) ovat toimineet suomalaisina kulttuuripääkaupunkeina, ja tutkitusti hankkeella on alueelle suuri vaikutus; kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 toi Turkuun ja Varsinais-Suomeen 260 miljoonaa euroa.

Yksi suomalaiskaupunki valitaan jälleen kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Savonlinna pääsi jatkoon Tampereen ja Oulun kanssa, ja nyt yhdeksän hengen tiimi valmistelee mahdollisimman laadukkaan ohjelman ja suunnitelman kulttuuripääkaupunkivuodelle. Tiimi jättää 23.4.2021 lopullisen hakukirjan raadille, ja kulttuuripääkaupunki valitaan 2.6.2021.